Koronavirus

Viktig informasjon til PowerNor AS sine kunder og leverandører angående Coronaviruset:

Powernor AS jobber som vanlig, alle er på jobb, men jobber fra hjemmekontor.
Ber dere om å benytte service@powernor.no for kontakte oss når det gjelder serviceoppdrag, vi kan kontaktes som vanlig på våre mobil og fellesnummer.

Vår firmapolitikk er basert på HMS, og vi har sagt at alle våre ansatte bestemmer selv om de vil besøke en kunde, dersom det vurderes som risiko for smitte å reise til kunden. Følger ellers alle de retningslinjer som vi får fra helsemyndighetene, samt de retningslinjer som våre kunder og leverandører ber om.

 

Vi ber om at våre kunder og leverandører til enhver tid forholder seg til helsemyndighetenes anbefalinger; https://www.fhi.no/ og https://www.helsenorge.no/.